Allmän träning på klubben

Allmän träning måndagen den 25/6 – Välkomna!

Det kommer att finnas en värd på plats men träningen är inte instruktörsledd.

Tina står som värd denna kväll och det börjar kl 18.30.
Det blir bland annat en gemensam promenad och sedan efter kvällens önskemål.

Alla medlemmar oavsett nivå eller målbild är välkomna!

 

Allmän träning på klubben

Allmän träning måndagen den 18/6 – Välkomna!

Det kommer att finnas en värd på plats men träningen är inte instruktörsledd.

Ulrika står som värd denna kväll och det börjar kl 18.30.
Det blir bland annat en gemensam promenad och platsliggning.

Alla medlemmar oavsett nivå eller målbild är välkomna!