Styrelsemötesprotokoll

Nu ligger det senaste styrelsemötesprotokollet på hemsidan, under menyn Medlemmar – Endast för medlemmar i EBK.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.