Lydnad

Inom lydnaden brukar man ofta skilja på s.k. vardagslydnad och tävlingslydnad, även om de sammanstrålar på många punkter. Vardagslydnaden går ut på att det ska vara funktionellt i vardagen. I tävlingslydnaden ska varje moment dessutom utföras med precision, hasighet och enligt vissa kriterier.

Vardagslydnad

Att ha en bra vardagslydnad, är ofta det som alla har som mål när de går en valp/grundkurs, eller fortsättningskurs.

Vad som innefattas i vardagslydnad är dock fritt för var och en att tolka. Vissa tycker exempelvis det är trevligt med hundar som som hoppar upp när de ska hälsa, andra inte.

Men de flesta brukar ändå vara eniga om att man vill ha en bra inkallning på hunden och någon form av fotgående för att kunna ha hunden lös. Många tycker det är viktigt att kunna passera andra hundar och människor när man är ute och går utan att hunden sliter och drar i kopplet för att komma fram till dem. De flesta brukar tycka att det är viktigt att hunden kan sitta fastbunden eller i bilen utan att skälla eller yla.

Dessa är alla exempel på viktiga vardagslydnads-moment, som gör livet lättare och trevligare för såväl oss som våra hundar, och det är upp till oss att lära hunden hur det är lämpligt att bete sig i olika situationer – m.h.a positiv förstärkning.

Problembeteenden

De flesta hundar får någon gång beteenden som ägarna tycker är problematiska, och som de har svårt att få bort. Ett vanligt fel som många gör, är att de skäller på hunden när den gör fel, för att på så sätt få bort ett oönskat betéende. Men det är nästan omöjligt att ta bort ett betéende.

Istället jobbar vi med att byta ut ett oönskat betéende mot ett önskat betéende m.h.a. positiv förstärkning. Om hunden sliter i kopplet så fort den ser en annan hund – se då till att byta ut det betéendet mot ett annat. Bestäm exempelvis att hunden ska gå in i fotposition och hålla kontakt med dig så fort den ser en annan hund. Träna sedan det under kontrollerade former för att se till så hunden kan lyckas, med massor av belöning för minsta framsteg, och ni ska se att ni snart har en hund som sköter sig exemplariskt.
Vardagslydnaden fokuserar vi på i Valp/Grundkursen och fortsättningskursen.

Tävlingslydnad

När man har en bra vardagslydnad, kan man välja att specialicera sig åt tävlingslydnadshållet. En förutsättning för att lyckas inom tävlingslydnaden, är att man har en fin kontakt med sin hund och att den har ett bra.

I vardagslydnaden är det ofta inte så noga hur hunden går vid ett fot-kommando. Det är ofta helt ok att ha hunden på höger sida, bakom sig eller vad som helst. Det spelar inte heller någon roll om den går med nosen i backen eller tittar på dig. Det viktiga är att den inte far iväg någonstans. Vardagslydnaden handlar helt enkelt om att det ska vara funktionellt.

Tävlingslydnaden har däremot väldigt specifika kriterier för hur exempelvis ett fotgående ska gå till, hur en inkallning ska gå till o.s.v.

För att kunna ha sin hund lös, behöver man ha en väl fungerande inkallning och någon form av fotgående – vilket även är grunden i många av tävlingslydnadsmomenten.

Comments are closed.