SBK-info

Svenska Brukshundklubbens månadsbrev: http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Regelguiden – för dig som tävlar i bruksprov: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2014/03/regelguiden-for-dig-som-tavlar-i-bruksprov/

Våra grundstadgar, policyer, arbetsordning och avtal är ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet centralt, regionalt och lokalt: http://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/

Comments are closed.