Ordningsregler
för
Emmaboda Brukshundklubb

 • Hunden ska vara ID-märkt och vaccinerad mot valpsjuka enligt rekommendationer från Svenska Kennelklubben.
 • Löptikar får vistas på planen med undantag av två veckor innan lydnads- och/eller brukstävling.
 • Håll rent efter hunden. Tänk på att detta även gäller utanför vårt klubbområde.
 • Agilityhinder, stegar och övriga hopphinder får bara användas av hundar inte människor.
 • Ingen träning på agilityhinder om du inte genomgått agilitykurs eller blir instruerad av agilityinstruktör. Det finns skaderisk för hundarna.
 • Agilityhindren skall samlas ihop efter varje träning. Observera att A-hindret finns det hjul på och dessa skall man sätta på efter varje träning.
 • Vid användning av lydnadshopphinder skall alltid alla brädorna läggas tillbaka på hindret efter användning.
 • Respektera varandra.
 • Ta bort smulor från borden, sätt in torkad disk från diskstället, städa av skräp som kommit in med skorna och försök att hålla lite ordning och reda för allas trevnad.
 • Fråga kursledaren innan du börjar träna med egen hund om det bedrivs kurs på planen. Kursverksamhet går före egen träning.
 • Fråga hundägaren om hundarna får hälsa innan du låter din hund gå fram till andra hundar.

Emmaboda Brukshundklubbs styrelse, 2018-09-24