VILTSPÅR

Viltspår är en bra och rolig aktivering för din hund. Passar alla raser. Samma spårträningför dig som vill använda din hund till eftersök av trafikskadat eller påskjutet vilt.

Du  köper blod i affären, gärna blod av nöt. Tigg en klöv av någon jägare: rådjur, älg och hjort går bra. Snöre och en plastflaska, kork med litet hål i. Bind snöret i  klöven och häll blod i flaskan. Sen droppar du lite blod samtidigt som du drar klöven efter dig på marken. Tag gärna kontakt med någon som håller på om du har svårt att komma igång.

Vill du tävla i viltspår med din hund så finns det två klasser: Anlagsklass och Öppenklass.

Regler för viltspår och utbildning av viltspårdomare

 

Comments are closed.