Regler för Emmaboda brukshundsklubbs Klubbmästerskap!

Den tävlande ska vara medlem i Emmaboda brukshundsklubb.

Hunden ska vara vaccinerad.

De olika tävlingsgrenarna ska köras regelmässiga moment i den lägsta klassen för respektive gren.

  • I Appellklassen körs budföring som bruksgren. Om två ekipage hamnar på samma poäng är det den som har högst poäng på budföring vunnit. Om båda har samma på budföringen också så är det högsta poäng på linförigheten som avgör.
  • I Lydnaden om fler har samma poäng är det högst poäng på helhetsintrycket som avgör. Om man har samma där så är det högst poäng på följsamhetens betyg som avgör.
  • I Agilityn kör man ett tunnelrace med lägsta hinderhöjden på hopp. (detta för att alla ska kunna vara med oavsett ålder och storlek på hund) Hund med minst fel och bäst tid vinner. Om fler än en har samma poäng och tid så vinner äldsta hunden.
  • I Rallylydnaden om fler har samma poäng vinner äldsta hunden.

(Löptikar får delta men får då starta sist i respektive klass)