Styrelsen

Ordförande:
Ulrika Adolfsson
Mail: ordforande [at] emmabodabk.se

Vice ordförande:
Gunilla Ingemansson

Sekreterare:
Lotta Eriksdotter
Mail: sekreterare [at] emmabodabk.se

Kassör:
Eva-Britt Adolfsson
Mail: kassor [at] emmabodabk.se

Ledamot:
Bibbi Markmann

1:a supp:
Lena Lindgren

2:a supp:
Andreas Malmros

3:de supp:
Lisbeth E-son Jonsson

Medlemsansvarig:
Monica Fransson
monicafransson [at] hotmail.com

Revisorer:
Brita Ängeborn
Torne Andersson

Revisorsuppleanter:
Barbro Sjödin
Marie Grönqvist

Valberedningen:
Ulla Karlsson, sammankallande, Tina Gustafsson och Susanne Sjögren
cemi.sindy [at] hotmail.com