Eva-Britt Adolfsson
SBK-instruktör
Ledarutveckling steg 1 och 2
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1, 2 och 3
Håller kurser inom: Allmänlydnad, tävlingslydnad och spår.

Ida Björnsson
Agilityinstruktör 1 och 2 och Allmänlydnadsinstruktör
Tävlingsledare i agility
Ledarutveckling steg 1 och 2
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1, fördjupad raskunskap samt rapport
Håller kurser inom: Agility och allmänlydnad

Ulla Karlsson
Rallylydnadsinstruktör, allmänlydnadsinstruktör
Ledarutveckling steg 1 och 2
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1, 2 och 3 samt fördjupad raskunskap
Håller kurser inom: Rallylydnad och allmänlydnad

Emmelie Karlsson Rydell
Allmänlydnadsinstruktör, agilityinstruktör 1
SBK Friskvårdsinstruktör
Ledarutveckling steg 1 och 2
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1 samt fördjupad raskunskap, Utbildad hunddagisföreståndare
Håller kurser inom: Allmänlydnad, Agility och friskvård

Robert Österdahl
Allmänlydnadsinstruktör
Ledarutveckling steg 1
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1
Håller kurser inom: Allmänlydnad

Lisbeth E:son Jonsson
Kursledare viltspår
Ledarutveckling steg 1 och 2
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1 samt fördjupad raskunskap
Håller kurser inom: Viltspår

Isabell Karlsson Rydell
Allmänlydnadsinstruktör steg 1 och 2
Ledarutveckling steg 1
Specialkurser: Mentalkunskapskurs 1
Håller kurser inom: Allmänlydnad

Hjälpinstruktörer:

Camilla Rundkrantz Ängeborn
Hjälpinstruktör som brinner för tävlingslydnad och bruks spår och sök
Kurser: Hundens beteende
Håller kurser inom: Allmänlydnad och agility

Bibbi Markmann