Några bilder från årets första viltspårträffen:

TaZZe  t o m 12 jan 2013 021

TaZZe  t o m 12 jan 2013 024

TaZZe  t o m 12 jan 2013 028

TaZZe  t o m 12 jan 2013 026