Egen lydnadsträning för alla som vill, EJ instruktörsledd.