Historia!

Året 1976 fanns det ett gäng entusiaster som gick hundkurser i Nybro Brukshundklubb, som tyckte att även Emmaboda kommun borde ha en Brukshundklubb. May Ottosson som hade utbildat sig som lärare i hundtjänst på statens Hundskola Sollefteå och hade rätt att utbilda intruktörer inom Brukshundklubben, ansåg att tiden var mogen att starta klubb i Emmaboda kommun. Tillsammans med Björn Björnlund, Ragnhild Boetius, Britt-Marie Johansson och Sten Henningsson började planerna växa fram till att bilda klubben.

För att få en inblick i hur intresset var i Emmaboda kommun, sattes en annons in i dagstidningarna om ett upptaktsmöte i Moshults Gamla Skola den 26 augusti. Det kom fler intresserade än vad man kunnat ana, ca 50 personer mötte upp. Gruppen hade bjudit in Smålandsdistriktets dåvarande ordförande Bo Johnsson för att hålla i mötet.

På mötet bildades en interimstyrelse som skulle leda klubben fram till första årsmötet 1977.

Som ordförande valdes May Ottosson kassör Sten Henningsson sekreterare Ragnhild Boetius som ledamöter Björn Björnlund och Britt-Marie Johansson. Samma personer blev senare den första styrelsen i klubben.

Våren 1977 startades första kurserna i hundutbildning i Skäveryd, där klubben hyrde in sig i Orienteringsklubben Verdas lokaler. Träningsplanerna låg i anslutning till klubbstugan och det fanns bra med plats både i stugan och ute på fälten. Uppslutningen till kurserna var goda ca 50 hundägare med familjer kom på uppropet av kursstart.

Under hela hösten-vintern 1976-77 hade det bedrivets intensiv utbildning av instruktörer så att hundägarkurserna kunde starta med god tillgång på ledare.

Aktiviteten var stor i den nya klubben, hela familjer kom till kurserna, en särskild barngrupp startades, där ledare utsågs för att aktivera barnen under tiden som föräldrarna utbildade familjens hund.

Tävlingsverksamheten kom igång redan första året i appell klass spår och lägre klass spår.

Medlemsantalet ökade snabbt, redan andra året hade klubben ca 85 medlemmar, därefter har det hållit sig runt 100-120 medlemmar.

Under fem års tid höll klubben till i Skäveryd, men år 1982 tyckte Verda att vi tog för mycket plats, och de sa upp vårt kontrakt. Nu blev det ett intensivt sökande efter nya lokaler.

Kommunen tipsade oss om att det fanns en stuga i Linnefors där det förut varit varit en ridklubb som huserat. Vi godtog stugan och fick nu lägga ner en massa arbete på att få i ordning appellplan. Markerna runt stugan var igenväxt av sly och bitvis mycket sankt.

Men med medlemmarnas hjälp och en del maskiner som inhyrdes, planades marken ut och vår första träningsplan kunde invigas på hösten 1982.

Träningen på våren 1982 var vi tvungna att hålla, vi hade tre nybörjarkurser, och för att klara av dem förlades övningarna till åkrar och skog i stugans närhet.

Mycket arbete har lagts ner i Linnefors, fler träningsplaner har gjorts, belysning av planerna sattes upp för att man skulle kunna bedriva träning på mörka höstkvällar. Stugan förbättrades bl a flyttades ingången till baksidan och farstun kunde användas till sekretariat.

Under alla år har det hållits kurser för hundägare varje vår-höst. Utbildning av instruktörer gjordes varje år, det var ett måste, för kursdeltagarna bara ökade.

Nya grenar har kommit in i SBKs verksamhet t ex agility och klubbens ungdomar kom snabbt igång med den verksamheten.

Många inom klubben har gjort fina resultat på tävlingar både vad det gäller lydnad, bruks och agility.

Vid en tillbakablick från starten den 26 augusti 1976 och fram till idag, har mycket förändrats bland annat hur utbildningen av hundar och dess dressyrmetoder blivit mer efter hundens beteende, nya tävlingsgrenar har kommit till, för 30 år sedan fanns bara bruksgrenarna, nu finns många olika grenar som medlemmarna kan tävla i.

Minnesanteckningar är gjorda av May och Björn