Ordförande:
Jerker Olin
Mail: ordforande [at] emmabodabk.se

Vice ordförande:
Isabell Karlsson Rydell

Sekreterare:
Adjungerad: Karl Ängeborn
Mail: sekreterare [at] emmabodabk.se

Kassör:
Eva-Britt Adolfsson
Mail: kassor [at] emmabodabk.se

Ledamot:
Gunilla Ingemansson

1:a supp:
Monika Fransson

2:a supp:
Vakant

3:de supp:
Vakant

Medlemsansvarig:
Monica Fransson
monicafransson [at] hotmail.com

Revisorer:
Brita Ängeborn
Marie Grönqvist

Revisorsuppleanter:
Ida Björnsson
Lotta Eriksdotter

Valberedningen:
Ulla Karlsson, sammankallande
cemi.sindy [at] hotmail.com