Med anledning av att region Kalmar infört lokala restriktioner på grund av coronaläget vill styrelsen informera om hur vi hanterar detta på Emmaboda BK.
Alla kurser är avslutade och vi behöver därmed inte vidta några särskilda åtgärder med anledning av dessa. Vad gäller nya kurser med start till våren så planerar vi för att dessa kommer att bli av, men vi håller givetvis koll på läget och anpassar oss efter rådande situation. Detta kan innebära att kurserna genomförs på lite annat sätt än normalt eller att de kan ställas in. Håll koll på FB och här på hemsidan för löpande information om detta.
Vad gäller träning på klubben så är det givetvis okej. Tänk dock på att hålla avstånd och undvik att träna med personer du normalt inte brukar träna med. Har du någon form av symptom, eller bara inte känner dig kry, stannar du givetvis hemma. Undvik att vistas flera personer inne i klubbstugan eller förråd. Torka gärna av eventuell träningsmateriel som du använt innan du lägger tillbaks det. Var noga med handhygien i samband med toalettbesök!
Styrelsen kommer att gå över till online-möten för att kunna fortsätta driva klubben på ett bra sätt utan att riskera smittspridning. Vi håller även på att titta på olika alternativ om det skulle visa sig att situationen omöjliggör att vi håller årsmöte i vanlig ordning. Här finns ett flertal alternativ framtagna av SBK/SKK och vi kommer att hålla er medlemmar underrättade om vad som händer i frågan.
I övrigt gäller som alltid att följa rekommendationer från myndigheter och regioner!
Var rädda om varandra så hjälps vi åt att klara av detta på ett bra sätt!

Vänliga Hälsningar
Styrelsen
Genom ordförande
Jerker Olin