Vaccinationsbestämmelser på Emmaboda Brukshundklubb

De regler avseende vaccination som gäller på SBKs tävlingar gäller när du vistas, går kurs eller deltar på annan aktivitet, tävlar eller tränar på Emmaboda Brukshundklubb.

Vaccination avseende valpsjuka gäller på EBK enligt följande:

  • Hund under ett års ålder: vid lägst tio veckors ålder
  • Hund över ett års ålder: ska vara vaccinerad vid lägst tio månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra år sedan.
  • förstagångsvaccination ska vara gjord MINST 14dgr före vistelse på EBKs område

Vi rekommenderar också att hundar som vistas på EBK dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion samt parainfluensa (kennelhosta).

Besökande och deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos).

Vaccinationskontroll görs i samband med deltagande på tävlingar, kurser och andra arrangemang samt ska kunna uppvisas på anmodan.

Önskar ta med valp till klubben rekommenderar EBK att valpen ska ha fått sin andra vaccination mot valpsjuka. Detta då valpen har ett sämre skydd innan den fått sin andra vaccinations dos. Beslutet är dock upp till ägaren att avgöra då det är denne som ansvarar för sin valp vilken löper risk att insjukna.