Triporas HP till Bästa appellklasshund

  • Hederspriset är till det appellklassekipage som har fått högst poäng på officiell appellklasstävling under året och tävlar för Emmaboda BK.
  • Vid lika poäng är det poängen i huvudmomentet (spår, sök eller rapport) som gäller.
  • Går det ej att skilja ekipagen i huvudmomentet är det specialmomenten som avgör, d.v.s. budföring + spår, budföring + sök eller budföring + rapport.
  • Går det ej att skilja ekipagen där heller är det den hund som är yngst vid tävlingstillfället som erhåller Hederspriset.

Ansökan till hederspriset skall styrkas med kopia av domarprotokoll.
Ansökan ska lämnas till av bruks- och lydnadskommittén, alternativt av styrelsen, utsedd person och innan fastställt datum har gått ut.

Priset delas ut på årsmötet en gång per år, från och med tävlingsåret 2017, till dess de 10 pokalerna delats ut.
Pokalerna har tillhandahållits av instiftaren för förvaring i klubbstugan, eller annan av styrelsen utsedd plats, till dess de utdelats.

Instiftat av Kennel Triporas

Cissi och Jerker Olin

 

Vinnare:

2022:     Emmelie Karlsson Rydell

2018:     Lotta Eriksdotter med OneWay’s Oops

2017:     Lotta Eriksdotter med Peikkonevan Dame Hekla