Till den som klarat bruksprovschampionatet i spår under året, är det mer än en är det högsta poäng som gäller.

Är det ingen som uppnått denna merit under året skall detta pris finnas i klubbstugan till allmänt beskådande till nästa år.

Priset skall delas ut i samband med årsmötet.

Den som vinner priset får behålla det, jag ordnar nytt pris varje år, det är ej säkert att priset ser lika ut varje år.

Ann-Kristin ”Anki” Lundmark