Månad: juni 2014

Fri lydnadsträning

Fri lydnadsträning måndagen den 7 juli kl 18.30 (ej instruktörsledd)

Alla som vill är välkomna!

Nya inbjudningar

Nu finns det några nya inbjudningar utlagda på hemsidan under menyn Inbjudningar.