Fri lydnadsträning måndagen den 7 juli kl 18.30 (ej instruktörsledd)

Alla som vill är välkomna!