Torsdagen den 8 oktober 2015 klockan 18:00, instruktörsledd aktivitetskväll om kontakten mellan dig och din hund.

Gratis för alla medlemmar!

Välkommen

Isabell Karlsson Rydell