Årsmöte kommer att hållas i klubbstugan söndagen den 28 februari 2016 kl 16:30 – 18:30

Alla medlemmar önskas varmt välkomna.
Läs gärna bifogat dokument och ta er tid att svara på frågorna och skick in dom till ordförande – STORT TACK!

Årsmöte 2015-kallelse