SBK har lagt ut en enkät om agilityns framtid inom förbundet,
och då det är en fråga som rör oss alla i organisation då påverkan på både ekonomin, medlemsantalet och antalet aktiva på våra klubbar kan bli stort hoppas vi att alla medlemmar funderar över frågan och går in och svarar på enkäten:

http://www.sbk.nu/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/20131/02/enkat-om-agilityns-framtid/

SISTA SVARSDATUM ÄR 15 februari!!!