Kallelse till extra medlemsmöte onsdag 29/8 kl. 19.00

Plats: Idrottsplatsen i Eriksmåla

Ärende: Ska vi lytta klubbens verksamhet till Eriksmåla?

Dagordning och övriga handlingar inför mötet finns tillgängliga 20 augusti:
Via mail: Marie Grönkvist, marie.gronkvist@yahoo.se

För avhämtning hos (ring innan):
Bo Almgren, Emmaboda: 0471-48066 eller 076 77 55431
Lisbeth E:son Jonsson, Lindås: 0471-13344 eller 070509 34 58