Fixardag kommer att hållas på klubben den 30 Augusti kl 14.00-18.00.
Bland annat ska agility hindrena ses över och lagas.
Köket står för fika till alla som hjälper till.

Alla är varmt välkomna!