Måndagar 18:00 – 20:00, Söndagar 10:30 till 12:30 eller 13:30

Kursledare: Robert Andersson. Kontaktuppgifter: 070-526 1481
Hjälpinstruktör: Tina Gustavsson