Påminnelse om fixardagen söndag 16/6 kl 8-16!

Man behöver inte vara med hela dagen utan kan komma den tid som passar.

Vi kommer att börja sätta stängsel runt området. Parkeringen behöver också röjas om någon hellre vill arbeta med det.

Klubben bjuder på fika och Bullens korv.

De som kommer får gärna ta med spett, slägga, hammare och ev. röjsåg.

VÄRLKOMNA!