Robert kommer att klippa gräsmattan på klubben onsdagen den 15/6 från 16:00 och ett par timmar framåt.