Grundkurs 2 –  8 stycken söndagar 17:00 – 19:30 med start 19/8 2018.
Den 26/8 hålls kursen på annan plats än klubben.

Instruktör Tina Gustafsson