VERKSAMHET PÅ KLUBBEN
Med anledning av de nya strikta restriktioner som Region Kalmar gått ut med har styrelsen beslutat att all organiserad verksamhet på klubben läggas vilande tills vidare. Detta innebär att inga kurser kommer att startas och träningsgrupper skall pausas. Detta gäller från och med nu till dess styrelsen meddelar något annat. Det är tillåtet med enskild träning på klubben under förutsättning att den sker i enlighet med de nya restriktionerna, vilket innebär att det bara får vara medlemmar ur samma hushåll. Vänligen respektera detta och var därmed en del av lösningen!

ÅRSMÖTE

Med anledning av pandemiläget har styrelsen beslutat att årsmötet 2021 skjuts upp till 2022. Detta i enlighet med den generella dispens som SBK beviljat under förutsättning att styrelsen fått en godkänd revision, vilket vi fått. Sittande styrelsens mandat löper på fram till nästa årsmöte.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen Emmaboda brukshundklubb