Månadstävlingen i november kommer som vanligt att vara första torsdagen, det vill säga den 7:e men inte på klubben utan i ridhuset i Greveshult.

Då det blir en hyreskostnad för ridhuset kommer vi att ta ut en avgift på 25:- per ekipage, icke medlemmar betalar som vanligt 50:-, och det måste vara minst 4 anmälda annars ställs tävlingen in. Vi måste också maximera antalet deltagare till 10 st för att hinna med.

SENASTE ANMÄLNINGSDAGEN ÄR ONSDAGEN den 30 oktober, och som vanligt skickar ni er anmälan till Eva-Britt på eva-britt.adolfsson@telia.com

VÄLKOMNA!