Kallelse till medlemsmöte måndag 9 september kl. 18:30

Tema: Klubbgemenskap med korvgrillning och överraskning

Plats: Klubbstugan Linnefors

Dagordning finns att tillgå sju dagar innan mötet: sekreterare@emmabodabk.se.