Det finns några få plaster kvar på de kurser som ännu inte har startat. All information hittar ni på hemsidan under menyn Kurser 🙂