På söndag den 7 september 2014 är det söktävling på klubben, klasserna lägre, högre och elit!
Det kommer att vara aktivitet på klubben både på förmiddagen och på eftermiddagen så varmt välkomna att titta! Det kommer att förekomma skott vid två tillfällen under dagen.

Det finns även några nya inbjudningar ut på Inbjudningssidan!