Varsågod, här är SBK-info, Svenska Brukshundklubbens informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar. Här hittar du värdefull information att ta del av och jag ber dig att skicka det vidare till övriga i styrelsen samt era verksamhetsansvariga.

SBK-info hittar du alltid här:

http://www.brukshundklubben.se/sbkinfo

Ett axplock:

Svara på enkäten om Svenska Kennelklubbens organisationsutredning
RAS/RUS konferens
Rapport av gruppmoment i lydnaden
Nya avgifter och arvoden från 1 juli 2017