Nu ligger protokollet från senaste styrelsemötet den 13/6 2018 ute på hemsidan under Medlemmar – Endast för medlemmar i EBK.