Nu finns ett nytt styrelseprotokoll ute på hemsidan – menyn Medlemmar/Endast för medlemmar i EBK