Ulla Karlsson har skänkt ett nytt vandringspris till klubbens medlemmar, vilket vi tackar så väldigt mycket för!

Det är Cemis Vandringspris till ÅRETS ELDSJÄL eller ÅRETS YBÖRJARE. Ni hittar statuterna på hemsidan under Medlemmar – Vandringspriser – Cemis Vandringspris, https://www.emmabodabk.se/?page_id=4215