Rivning av staket i Linnefors kommer att ske följande dagar:

Måndagen 21/4 kl 14.00-17.00
Lördagen 26/4 kl 08.00-12.00.

På lördagen kommer det även att vara loppis i stugan i Linnefors 10.00-12.00.