På grund av för få anmälda så är sista anmälningsdag för Grundkurs framflyttad till den 9/9. Därav att första kurstillfället istället bli den 13/9.