Då den allmänna träningen flyttats från torsdag till måndagar har även träning med skott ändrats vilket gör att vi vill undersöka om det finns intresse för skotträning och när ni skulle vilja ha det i så fall?

Önskemål skickas snarast till Marie Grönkvist marie.gronkvist @ yahoo.se som sedan försöker få till en tid som passar de flesta 🙂