Spårkursen startar 10 september med en teorikväll.

Sen är tre praktiska spårdagar inbokade i höst, 27 oktober, 10 november och 9 december.