Träningsgrupp för appellklass

Det finns intresse för att testa på att träna inför den första provformen i bruks, appellklass. Man väljer vilken specialgren man utför provet i, spår sök eller rapport. Förutom detta ingår även specialmomentet budföring, ett slags tillgänglighetsprov där hunden ska springa 50 m till en människa och acceptera kontakt i form av en klapp. Oavsett val av specialgren så genomförs också ett program med olika lydnadsmoment. Momenten som då finns med är Linförighet (följsamhet i koppel vid sidan), Framförgående (gå före i kopplets längd), Läggande under gång, Inkallning, Hopp över hinder samt Platsliggning (att ligga still utan sin förare i tre minuter).

Träningsgruppens deltagare jobbar utefter de tre B:na = Berätta, Beröm och Be om hjälp! Ingen är bättre än någon annan utan vi hjälps åt med att ge varandra saklig kritik för att utvecklas. Självklart är trygghet och tillit i gruppen det viktigaste. Alla planerar nogsamt sin träning inför varje träningstillfälle och presenterar hur man vill ha det för sina kamrater. Självklart tränar man kontinuerligt med sikte på att inom ett år komma ut och tävla i appellklass. Något vi planerar att kunna göra tillsammans senast vintern 2019.

Träningstider och upplägg gör vi tillsammans. Uppstart 1 oktober kl. 19:30.

Senast anmälan för att komma med i träningsgruppen är den 29 sept. Anmäl dig till: utbildning@emmabodabk.se