Träningstävlingar i Lydnad/Brukslydnad/Rallylydnad

Vårens träningstävlingar tillsammans med Tingsryd har varit mycket uppskattade av deltagarna och på sista arrangemanget var det hela 13 lydnadsekipage och 15 rallylydnadsekipage anmälda! Detta är verkligen inte dåligt för att vara två klubbar med ett åttiotalet medlemmar i vardera.

Syftet med träningstävlingarna var både ge medlemmarna möjlighet att känna på tävling men ändå kunna genomföra endast delar av ett program eller att kunna belöna i något specifikt moment som man haft problem med men även att få fler funktionärer att bli bekanta med rollen som tävlingsfunktionär.
Tyvärr känner vi inte att det sista har givit det resultatet som vi hoppats på.
I vår lilla undersökning om träningstävlingens arrangemang så märkte vi även att det finns ett intresse för att agility skall finnas med som gren. Detta har vår egen agilitysektor ställt sig mycket positiva till.

Tingsryd har meddelat att de i höst på grund av tidsbrist inte har möjlighet att arrangera någon träningstävling. Däremot vill de försöka återuppta samarbetet nästa år.

Emmabodas tävlingssektor för bruks/lydnad känner att det inte finns tillräckligt med intresse från funktionärer för att genomföra någon träningstävling under hösten. Rallylydnadsansvarig har meddelat tidsbrist för att arrangera något under hösten. Agiltysektorn kommer däremot att bjuda in Tingsryds BK för träningstävling i agility då man arrangerar sitt KM.

Vi hoppas på att de som tycker att träningstävlingen va ett bra inslag i klubbens verksamhet visar detta genom att anmäla sig som funktionärer till höstens stora agilitytävling och vår appellklasstävling i spår. Alla krafter är varmt välkomna och man behöver inte vara ”utbildad” för att klara av en del av funktionärsuppgifterna.