Fredagar kl 17:00!!!

28 juni: Vid Rövardalen, båda sidor om stora vägen

5 juli: vakant

12 juli: 1:a ängen Linnefors, båda sidor om vägen

19 juli: Kurvan i Linnefors, båda sidor om vägen

26 juli: vakant

2 augusti: Gusemåla, över flygfältet

9 augusti: Vid Rövardalen, båda sidor om stora vägen