Viltspårgruppen har 3, ggr kvar på lördagsträningen:
6 april, 20 april samt 27 april. Kl 10.00

Skogen mitt emot Rövaredalens norra ingång samt skogen samma sida som Rövaredalen och
ängarna nedanför ”storskogen”.

Ta med blod, klöv, snitslar och fika!