Allmän träning måndagen den 25/6 – Välkomna!

Det kommer att finnas en värd på plats men träningen är inte instruktörsledd.

Tina står som värd denna kväll och det börjar kl 18.30.
Det blir bland annat en gemensam promenad och sedan efter kvällens önskemål.

Alla medlemmar oavsett nivå eller målbild är välkomna!