Allmän träning måndagen den 18/6 – Välkomna!

Det kommer att finnas en värd på plats men träningen är inte instruktörsledd.

Ulrika står som värd denna kväll och det börjar kl 18.30.
Det blir bland annat en gemensam promenad och platsliggning.

Alla medlemmar oavsett nivå eller målbild är välkomna!