Till: Svenska Brukshundklubbens distrikt, rasklubbar och lokalklubbar (läs även inlägget VIKTIGT! SBKs svar till SKKs organisationsutredning. )

Hej!

Bifogar aktuell information kring Svenska Brukshundklubbens arbete med anledning av Svenska Kennelklubbens organisationsutredning.

Vi vill också uppmana distrikt, ras- och lokalklubbar att svara på bifogad enkät som ni når via länken nedan. Detta är viktigt då nuvarande förslag på ny organisation kan få genomgripande konsekvenser för SBK:s hela organisation.
Svaret går till Svenska Kennelklubben då de vill inhämta åsikter om bakgrundsmaterialet och utredningens förslag.

Ni når enkäten via denna länk.

Förbundsstyrelsen kommer att svara på SKK:s enkät under februari. FS:s svar kommer att skickas ut till lokalklubbar, distrikt och rasklubbar, samt publiceras på hemsidan.

Syftet är att informera om förbundsstyrelsens ställningstagande. De som önskar kan använda förbundsstyrelsens svar som stöd i sitt svar. Sista dag för besvarande av enkäten via Svenska Kennelklubbens hemsida är den 31 mars.

Enkäten finns också i pdf-format för utskrift (se bilaga) för att underlätta arbetet och förberedelse inför inlämning av enkätsvar via webben. Observera att enkäten måste besvaras via webben.

SKKs organisationsutredning – enkät i pdf-format

Följande bilagor från SKK bifogas detta mejl:

1.       Brev från organisationsutredningen till SKKs samtliga klubbar

2.       Bakgrundspromemoria

3.       Dagsläge och förslag till åtgärder

       bilaga 1 – brev från organisationsutredningen
bilaga 2 – SKKs organisationsutredning – bakgrundspromemoria
bilaga 3 – Organisationsutredning – dagsläge och förslag till åtgärder

Svenska Kennelklubben meddelar att det är obligatoriskt att för alla organisationens klubbar att ange inställning till utredningens nio huvudförslag, enkäten ger även möjlighet att ange inställning till och lämna åsikter om utredningens detaljförslag på respektive område.

Med vänlig hälsning

Enligt uppdrag

Katarina Swahn

Organisationssekreterare
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 03, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20